Akty prawne

 No comments

Staramy się zaprezentować Państwu możliwe szerokie spektrum aktów prawnych i uregulowań obowiązujących w rosyjskim ustawodawstwie. Należy jednak pamiętać, że mnogość aktualizacji i zmian, które są na bieżąco wprowadzane do tych aktów nie ma swojego odzwierciedlenia w naszym portalu. Po prostu tylko wyspecjalizowane kancelarie prawne uzbrojone w odpowiednie narzędzia są na wstanie natychmiast dysponować tekstami wszystkich zmian, skreśleń i poprawek. Zawsze więc w kwestiach tak ważnych jak zagadnienie prawne dotyczące wszelkich przejawów działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy bezwzględnie zasięgniecie porady w wyspecjalizowanych firmach consultingowych lub prawniczych.

Komentarze do aktów prawnych:

 


Informacje niezbędne dla przygotowania niniejszego rozdziału zostały wykorzystane dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie. Za pomoc i udostępnione materiały dziękujemy.