Kategoria Analizy i opinie

Rynek farmaceutyczny Rosji

18/10/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Wielkość komercyjnego rynku farmaceutycznego w cenach zakupu, dokonywanych za pośrednictwem aptek, w październiku 2012 wzrósł o 11% w porównaniu z wrześniem i wyniósł 39 miliarda rubli (z VAT). W wyniku sprzedaży w aptekach w październiku 2012 r. komercyjny rynek farmaceutyczny w ujęciu ilościowym wynosił 403,4 milionów opakowań, wykazując tym samym tendencję wzrostu o 6,5% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Zgodnie z indeksem Laspeyresa, w okresie października 2012 r. ceny w rublach wzrosły o 0,5%. W dolarach, indeks cen wzrósł o 1,8%. Ogółem od początku roku wzrost cen leków w aptekach w kraju wyniósł 6% w rublach i 7,2% w dolarach amerykańskich.

Indeks cen Laspeyresa jest stosunkiem średniej ważonej cen okresu

Czytaj dalej

Rosja wyczerpuje swój potencjał wzrostu gospodarczego – raport expertów Standard & Poors

26/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Wzrost gospodarczy w Rosji zwalnia nie tylko ze względu na niekorzystną koniunkturę na rynkach światowych, ale także ze względu na wyczerpanie istniejącego modelu ekonomiki na rynku wewnętrznym - takie padły wnioski w sprawozdaniu ekspertów międzynarodowej agencji ratingowej Standard & Poors .

- "Według naszych prognoz , w 2013 r. wzrost PKB Rosji zmniejszy się do 2 % , w porównaniu z 3,4 % w 2012 i 4,3 % w 2011 roku". - mówi jeden z analityków agencji .

Mówiąc o przyczynach spadku wzrostu gospodarczego agencja Standard & Poors zauważa, że pogarszająca się sytuacja w krajach strefy euro powoduje spadek popytu na rosyjski eksport, zwłaszcza ropy naftowej i innych surowców. Tymczasem rosyjska gospodarka cierpi właśnie z powodu braku inwestycji

Czytaj dalej

Stan rolnictwa w Rosji – raport 2013

23/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Rządowy program rozwoju rolnictwa na lata 2008-2012 nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Gałęzi tej nie udało się przezwyciężyć technologicznej luki. Aby osiągnąć sukces, trzeba zmienić podejście do zarządzania, stawiając jako cel najważniejszy - rentowność biznesu.

Przewodniczący Rady Społecznej przy ministerstwie rolnictwa ocenił jako krytyczną sytuację, praktycznie, we wszystkich dziedzinach rolnictwa.
W czasie jak realizowano ww program, import artykułów żywnościowych wzrósł 1,5 razy: z 27,6 mld $ w 2007 roku do 42 w 2011 i 40 mld $ w 2012 roku, co jest porównywalne z roczną wartością produkcji rosyjskiego rolnictwa, ocenia wiceprezes Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, kierujący Komisją Ekspertów ds Oceny Realizacji Programu Rządowego I.Uszacziew.

Wzrost produkcji

Czytaj dalej

Dochody z prywatyzacji będą w Rosji siedmiokrotnie mniejsze niż zakładano.

20/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej oczekuje, że wpływy do budżetu z prywatyzacji w 2013 roku. będą wynosić około 50-65 mld rubli. zamiast wcześniej planowanych 427 miliardów- powiedział minister Антон Силуанов.

"Mieliśmy naprawdę duże oczekiwania względem prywatyzacji na przestrzeni mijającej trzylatki. Ale co roku okazuje się ( a składa się na to wiele powodów ), ze niektóre transakcje nie są przygotowane, w innych czekamy na polepszenie koniunktury na rynkach, a w wielu przypadkach postanowiliśmy odroczyć proces prywatyzacji. Dlatego dziś robimy ocenę realnych wpływów na jakie możemy liczyć "- powiedział minister finansów FR .

Szef resortu finansów stwierdził też, że spadek wpływów z prywatyzacji będzie rekompensowany dochodami ze sprzedaży ropy i gazu .

"Dlatego też,

Czytaj dalej

Koniec lata 2013 – 5 lat po kryzysie w Rosji

12/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Minęło 5 lat od rozpoczynającego kryzys sierpnia 2008 roku, jednakże brak podstaw do stwierdzenia, że gospodarka światowa wyzdrowiała. Zewnętrzny szok charakterystyczny dla lat 1998 i 2008, możliwy jest i dziś. Ale jeśli epicentrum kryzysu w roku 2008 były USA, to teraz mogą nim stać się Chiny, a przy tym USA, UE i Japonia jeszcze balansują na granicy recesji. Jeśli do tego jeszcze dodać możliwy ostry spadek w Chinach w efekcie spowolnienia wzrostu PKB do 3%, świat czeka nowy kryzys.

Pierwsze "jaskółki" w postaci spadku popytu na metale już się pojawiły. Rosja, 5 lat temu, była w innej-lepszej sytuacji wobec zaistniałego kryzysu. Obecnie, proficyt budżetu zmienił kierunek na deficyt (w 2013 oczekiwany jest na poziomie – minus 0,8% PKB). A bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży

Czytaj dalej
1 2 3 6