Kategoria Analizy i opinie

W Moskwie firmy płaca krocie za pracowników …

11/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Na początku mijającego lata, minister finansów Federacji Rosyjskiej А. Силуанов powiedział, że rosyjska gospodarka jest "przegrzania", i sytuacja ta dotyczy przede wszystkim rynku pracy. Od kilku miesięcy specjaliści powtarzają tę frazę na spotkaniach HR-menedżerów: "Pracownicy otrzymują nadmiernie wysokie pensje, a pracodawcy są zmuszeni do akceptowania tych wybujałych warunków". Czego więc, lub kogo brakuje na nowoczesnym rynku pracy w Rosji? A może wszystko to jest tylko wymysłem pracodawców? Sprawdźmy.

Przede wszystkim wyjaśnijmy co to jest "przegrzanie" i jakimi środkami można zmierzyć "temperaturę" na rynku? W ekonomice przyjeło się używać termin "przegrzania" w sytuacji w której trwa niekontrolowany wzrost gospodarczy, co prowadzi do szybkiego wyczerpania jego zasobów, a w

Czytaj dalej

Czy Rosji grozi „trzęsienie ziemi” w sektorze bankowym…?

24/06/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Kolejny raz mamy przyjemność przedstawić ocenę ekspertów WPHI Ambasady Polski w Moskwie dotyczącą zagadnień rosyjskiego sektora bankowego.

Czy grozi nam kolejny kryzys? Jakie są rokowania?  Zapraszamy do lektury.

Jeszcze w tym roku Rosji grozi systemowy kryzys bankowy. Sytuacja wymaga nadzwyczajnej interwencji władz finansowych. Ekonomiści autorytatywnego Centrum Analiz Makroekonomicznych
i Krótkoterminowych Prognoz (CAMKP) ostrzegając przed wystąpieniem kryzysu bankowego wyjaśnili, że rozumieją przez to wzrost udziału kredytów tzw. trudnych
w aktywach banków powyżej 10%, a także możliwy odpływ depozytów i wymuszoną nacjonalizację niektórych banków.

Czytaj dalej

Rosja – pierwsze oceny po 8 miesiącach od wstąpienia do WTO

30/05/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Prezentujemy dziś naszym czytelnikom pierwsze próby oceny członkostwa Federacji Rosyjskiej w WTO.
Od chwili wstąpienia Rosji do WTO upłynęło jeszcze zbyt mało czasu, by można było właściwie ocenić wpływ tego wydarzenia na jej stosunki handlowe z innymi krajami, w tym z Polską. Brak jest ostatecznych danych za 7 miesięczny okres członkostwa. Niemniej jednak pewne wnioski można sformułować. Wg wstępnych danych, ogólny import Rosji w ostatnim kwartale 2012 roku wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku o ok. 4% (wg Federalnej Służby Celnej).

Czytaj dalej

Rynek rosyjski jako szansa i wyzwanie dla polskiego przedsiębiorcy!

29/05/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Rynek rosyjski, jego potencjał popytowy, stan rozwoju i potrzeby stwarza ogromne, wręcz historyczne szanse dla polskiej przedsiębiorczości. Eksport i inwestycje z Polski stale rosną. 2012 rok zakończył się rekordowo wysoką wartością eksportu polskich firm do Rosji – 10 miliardów dolarów USA. Szanse na dalszy wzrost są ogromne, optymistycznie ocenia Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Moskwie.
Postulowana przez kolejne rządy modernizacja rosyjskiej gospodarki i potrzeba podniesienia poziomu życia w regionach północno-wschodnich Rosji, wymaga wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego a temu miałby sprzyjać napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które wpłyną na podniesienie efektywności, innowacyjności i konkurencyjności miejscowej gospodarki. Dlatego ważne dla Rosji jest stworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego i ochrony praw zagranicznych inwestorów.

Czytaj dalej

Rosyjski Sektor Budowlany – nasz raport 2013

28/05/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Według Russian Construction Review, dwutygodnika opisującego najważniejsze zmiany zachodzące na rosyjskim rynku budowlanym, wprowadzonego niedawno na rynek przez wiodącą firmę badawczą Europy Środkowo-Wschodniej PMR (www.pmrcorporate.com), sektor budowlany staje się siłą napędową rosyjskiej gospodarki i notuje 68,8% wzrost zysku, liczony rok do roku. Nowe zakłady produkujące materiały budowlane pojawiają się bardzo szybko, by zaspokoić rosnący popyt.

Czytaj dalej
1 2 3 4 6