Jak płacić podatki w Rosji

 No comments


Podatki, ach podatki.

Któż z nas nie wzdychał w myślach do „idealnego” świata w którym fiskus zupełnie nie sięga do naszej kieszeni, nam żyje się dostatnio, a czas spędzamy na wydawaniu pieniędzy. Niestety rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, a wszystkie światowe systemy ekonomiczne w dużej mierze opierają się na pieniądzach które płacą im sami obywatele właśnie w formie podatków. Nie inaczej jest i w Rosji, gdzie podatki trzeba płacić, a opowieści o tym, że większość tego nie robi, dawno należy już wsadzić miedzy bajki. System ściągania podatków w Rosji ewoluował bardzo szybko na przestrzeni ostatnich lat i można śmiało powiedzieć, że w chwili obecnej posiada on już dość sprawny aparat do egzekucji tych należności. Może wiec warto przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji lub otwarciu firmy w Rosji pokusić się o przeczytanie ściągi podatkowej jaką przygotowaliśmy dla naszych czytelników.

Dla tych przedsiębiorców którym ściąga nie wystarcza polecamy szczegółowy tekst analityczny specjalistów z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie

Pobierz plik PDF

 

A ponieważ kierunek wschód to nie tylko droga dla inwestycji i rozwijania firm, ale także miejsce pracy dla wielu Polaków zatrudnionych w setkach przedsiębiorstw polecamy szczególnie artykuł „Unikanie podwójnego opodatkowania” który powinien odpowiedzieć na większość wątpliwości związanych z płacenie podatków przez osoby na stałe pracujące w Rosji.

Pobierz plik WORD 0.05 Mb

Należy jednak pamiętać, że wszelkie informacje zawarte na stronach naszego portalu mają charakter informacyjny. O ile redakcja dokłada wszelkich starań do tego aby wszelkie zmiany i aktualizacje obowiązującego prawa i przepisów na bieżąco znajdował swoje odbicie w na stronach portalu, to skala tych poprawek uniemożliwia czasem ich natychmiastowa aktualizację. Zawsze w kwestiach tak ważnych jak kwestie prawne i podatkowe w przypadku działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy bezwzględnie zasięgniecie porady w wyspecjalizowanych firmach consultingowych specjalizujących się w tych zagadnieniach. Kontakt

ŚCIAGA PODATKOWA – FEDERACJA ROSYJSKA

Podatek od dochodu (zysku)

 • Podstawa podatkowa do naliczania tego podatku – dochody pomniejszone o wydatki.
 • Stawka podatku 24% od różnicy pomiędzy wydatkami i dochodem przedsiębiorstwa (wydatki firmy na opodatkowanie ustalone w art. 251-269 KP FR). Sprawozdania sporządza się raz na kwartał. Terminy opłaty – 28 kwietnia, 28 lipca, 28 października, 28 marca.

czytaj pełny tekst

Podatek od wartości dodanej NDS (odpowiednik polskiego VAT)

 • Płaci się od sprzedaży towarów, prac, usług, a także z sum z tytułu zaliczek, 18 %, 10% lub 0%.
 • 0% – eksport towarów, prac, usług itd.
 • 10% – art. rolno-spożywcze, towary dla dzieci;
 • 18% – pozostałe towary;

czytaj pełny tekst

Akcyza
Obejmuje następujące grupy towarów produkty naftowe;

 • napoje alkoholowe;
 • piwo;
 • wyroby tytoniowe;
 • samochody osobowe;
 • benzyna samochodowa;
 • gaz ziemny (naturalny);

czytaj pełny tekst

Jednolity podatek socjalny.

 • Podatek ten płacą osoby prawne, które zatrudniają i wypłacają wynagrodzenia osobom fizycznym.
 • Przedmiot opodatkowania – wypłaty na rzecz osób fizycznych wg. umów o pracę i innych umów cywilno – prawnych, przedmiotem których jest wykonanie prac, usług , za wyjątkiem wypłaty na rzecz przedsiębiorców prywatnych.

czytaj pełny tekst

Uproszczony system opodatkowania.

 • Stosowanie uproszczonego systemu opodatkowania przez przedsiębiorstwa przewiduje zastąpienie opłat podatków od dochodu, od sprzedaży towarów, od majątku przedsiębiorstwa i podatku socjalnego, jednolitym podatkiem, który oblicza się wg. wyników gospodarczych działalności przedsiębiorstwa za okres podatkowy.
 • Firmy, które stosują uproszczony system opodatkowania nie są płatnikami podatku NSD(VAT).
 • czytaj pełny tekst Jednolity podatek od dochodu na poszczególne rodzaje działalności.
 • System opodatkowania w formie jednolitego podatku od dochodu na poszczególne rodzaje działalności ustalony w KP FR p. 26.3. i stosuje się wg. decyzji podmiotu FR w stosunku do następujących rodzajów działalności:

czytaj pełny tekst

Informacje niezbędne dla przygotowania niniejszego rozdziału zostały wykorzystane dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie. Za pomoc i udostępnione materiały dziękujemy.