Jak założyć firmę w Rosji

 No comments

Któryż z przedsiębiorców nie narzekał na opieszałość urzędników, długi i skomplikowany proces zakładania firmy w Polsce i biurokrację. Choć jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się to niezwykle trudne, to dziś coraz częściej słyszymy o udogodnieniach dla początkujących biznesmenów. Podobnie jest w Rosji. Tutaj skomplikowany system prawny, ogrom dokumentów i ściśle przestrzegane w machinie biurokratycznej obowiązujące wzorce dokumentów, które trzeba wypełnić podczas rejestracji przedsiębiorstwa, potrafią kosztować sporo nerwów. Ale spokojnie! Te problemy nie odróżniają się aż tak bardzo, od doskonale nam znanych z własnego podwórka „bojów” z biurokratami i urzędami a okres oczekiwania na rejestrację firmy zwykle nie przekracza trzech tygodni.Aby wszystko przeszło bezboleśnie warto i trzeba skorzystać z usług SPRAWDZONEJ firmy consultingowej, która w swojej ofercie zawiera rejestrację przedsiębiorstw. Jak wszędzie na świecie – tutaj szczególnie, istnieje wiele firm tzw. „prawniczych” których jedynym zadaniem jest pobieranie pieniędzy od swoich klientów i zamykanie interesu. Mimo, że w Rosji walczy się z takimi oszustami, wciąż można znaleźć w prasie i Internecie tysiące ofert od niesprawdzonych firm. A ponieważ w Rosji za wszystko płaci się PRZED WYKONANIEM USŁUGI to naciągacze wciąż mogą liczyć na spore żniwo. Dlatego zawsze sugerujemy współprace tylko ze sprawdzonymi lub poleconymi firmami consultingowo – prawnymi. Informacje o takich firmach można znaleźć dzwoniąc do Ambasady Polski w Moskwie (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). Rejestracja nowego przedsiębiorstwa za pośrednictwem takiej firmy consultingowej powoduje że proces ten staje się naprawdę łatwy i praktycznie bezbolesny

Może wiec warto przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji lub otwarciu firmy w Rosji pokusić się o przeczytanie ściągi jaką przygotowaliśmy dla naszych czytelników, a która w prosty sposób prezentuje możliwe formy prawne działalności gospodarczej w Rosji. Dla tych przedsiębiorców którzy nie poprzestają na ściągach polecamy przystępnie napisany raport, opracowany przez warszawskie Biuro UNIDO.

Pobierz plik PDF

Należy jednak pamiętać, że wszelkie informacje zawarte na stronach naszego portalu mają charakter informacyjny. O ile redakcja dokłada wszelkich starań do tego aby wszelkie zmiany i aktualizacje obowiązującego prawa i przepisów na bieżąco znajdował swoje odbicie w na stronach portalu, to skala tych poprawek uniemożliwia czasem ich natychmiastowa aktualizację. Zawsze w kwestiach tak ważnych jak kwestie prawne i konsultacje biznesowe w przypadku działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy bezwzględnie zasięgniecie porady w wyspecjalizowanych firmach consultingowych specjalizujących się w tych zagadnieniach.

ŚCIAGA PRZEDSIĘBIORCY – Jak założyć Firmę

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO).
  Podstawowymi zasadami spółki z ograniczona odpowiedzialnością są: ograniczona ilość wspólników (do 50),

  • możliwość wystąpienia wspólnika w dowolnym czasie ze spółki bez potrzeby zgody pozostałych wspólników i wiązany z takim wystąpieniem obowiązek wypłacenia mu przez Spółkę jego udziału w aktywach w pieniężnym lub naturalnym wyrażeniu,
  • możliwość sytuacji, kiedy w Spółce jest tylko jeden wspólnik,
  • wartość kapitału zakładowego nie może być mniejsza od 100-krotnej minimalnej płacy.
 2. Zamknięta spółka akcyjna (3AO).
  Podstawowymi zasadami zamkniętej spółki akcyjnej są:

  • ograniczona ilość akcjonariuszy (do 50),
  • brak możliwości otrzymania części majątku spółki w zamian za akcje będące własnością akcjonariusza,
  • jeżeli akcjonariusz chce sprzedać swoje akcje, powinien je zaproponować pozostałym akcjonariuszom Spółki i tylko w przypadku ich odmowy, ma prawo sprzedać je osobom trzecim, po cenie nie niższej od tej, którą zaproponował akcjonariuszom,
  • ograniczona odpowiedzialność wyrażająca się tym, że akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki, a Spółka nie odpowiada za zobowiązania akcjonariusza,
  • dopuszczalność sytuacji, kiedy w 3AO jest tylko jeden akcjonariusz,
  • minimalna wartość kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki stanowi 100 minimalnych płac,
  • Spółka musi prowadzić rejestr akcjonariuszy, w którym zapisuje się ilość i imienny zestaw akcjonariuszy, a także ilość i typ akcji, które są w ich posiadaniu.
 3. Otwarta spółka akcyjna (OAO). 
  Podstawowymi zasadami otwartej spółki akcyjnej są: nieograniczona ilość uczestników,

  • brak możliwości otrzymania części majątku spółki w zamian za akcje będące własnością akcjonariusza,
  • w przypadku kiedy akcjonariusz chce sprzedać swoje akcje, może je sprzedać temu, kto zaproponuje lepszą cenę,
  • ograniczona odpowiedzialność wyrażająca się w tym, że akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki, a Spółka nie odpowiada za zobowiązania akcjonariusza,
  • dopuszczalność sytuacji, kiedy w OAO jest tylko jeden akcjonariusz,
  • wartość kapitału zakładowego nie może być mniejsza od 1000-krotnej minimalnej płacy,
  • spółka musi prowadzić rejestr akcjonariuszy, w którym zapisana jest ilość i imienny skład akcjonariuszy, a także ilość i typ akcji, które są w ich posiadaniu.
 4. Prywatny przedsiębiorca bez osobowości prawnej 
  Interesującą formą działalności jest tzw. „prywatny przedsiębiorca” (PP) – dotyczy to firm małych, ale jak wskazuje doświadczenie i tutejsza praktyka – tak pracują również przedsiębiorstwa średnie i duże, dzieląc się na szereg małych PP.
  PP rejestruje się w Wydziale Rejestracji Państwowej Reonowej Inspekcji Podatkowej na podstawie:

  • zezwolenia na pracę, które to wydaje się w służbach migracyjnych. Z wnioskiem takim występuje firma zagraniczna lub rosyjska zatrudniająca obcokrajowca;
  • Adresu prawnego – pisma, w którym właściciel obiektu potwierdza adres prawny działalności danej firmy;
  • Wizy;
 5. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego
  • Tworzenie spółek z kapitałem zagranicznym regulują następujące dokumenty: Kodeks cywilny FR (część l) z 21.10.94r.
  • Ustawa RFSRR z 4 lipca 1991 roku ,0 kapitale zagranicznym w RFSRR”.
  • Ustawa Federalna z 15 listopada 1995 roku. „O Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim”.
  • Ustawa Federalna o Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 8.02.19
 6. Inwestorami zagranicznymi w FR mogą być:
  • zagraniczne osoby prawne;
  • osoby fizyczne, osoby bez obywatelstwa, inni obywatele mający miejsce stałego zameldowania za granicą pod warunkiem, że są zarejestrowani jako prowadzący działalność gospodarczą w kraju, którego posiadają obywatelstwo lub gdzie posiadają miejsce stałego zamieszkania;
  • państwa obce
  • organizacje międzynarodowe.
 7. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na terytorium FR:
  • spółki akcyjne i inne towarzystwa gospodarcze i spółki, przewidziane ustawodawstwem FR.
 8. Rodzaje przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w FR:
  • przedsiębiorstwa z częściowym udziałem kapitału zagranicznego (przedsiębiorstwa mieszane), ich przedsiębiorstwa-córki i filie;
  • przedsiębiorstwa, w pełni należące do inwestorów zagranicznych, ich przedsiębiorstwa – córki, i filie;
  • filie zagranicznych osób prawnych.
=======================================================================================================================================

A teraz dla wszystkich naszych czytelników skrócona ściąga jak sobie radzić z otwarciem spółki z o.o  w Rosji:

opracował: Marek Śmietana

 

Procedura otwarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Federacji Rosyjskiej jest następująca:

 

 • Należy zwrócić się do rosyjskiej firmy rejestrującej spółki.
 • Wybrana przez Państwo rosyjska firma rejestracyjna poda Państwu wykaz niezbędnych dokumentów do rejestracji oraz orientacyjny termin, koszt i datę przyjazdu Państwa reprezentantów do rejestracji oraz pełnomocnictwa zależne od pozycji pełnomocnika /właściciel, współwłaściciel, osoba z prawem podpisu etc/. Przykładowy zestaw dokumentów jest prezentowany np. na stronie: http://www.ros-registr.ru/right.html?id=7
 • Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Rosji /pieczątki tłumacza muszą być rosyjskie/
 • Wykaz biur tłumaczeń z notarialnym potwierdzeniem (polski/rosyjski/polski):
 • http://www.biblio-globuspp.ru/
 • http://perevodperevod.ru/languages/poland.html
 • http://www.globegroup.ru/languages/european/polish/
 • http://www.aspira.ru/languages/ ceny podano bez potwierdzenia
 • http://www.mmcp.ru/byuro_perevodov_polskiy/
 • http://www.okperevod.ru/price.htm
 • http://www.linguamaster.ru/prices/ru/
 • Między innymi musi być przetłumaczony Statut firmy założyciela, Uchwała firmy założyciela o powołaniu spółki w Rosji, wyciąg z KRS, paszporty osób posiadających pełnomocnictwo do założenia spółki rosyjskiej, Pełnomocnictwa, uchwała o powołaniu Dyrektora spółki rosyjskiej
 • W praktyce dobrym rozwiązaniem jest, kiedy założycielem jest właściciel lub współwłaściciel firmy założycielskiej.
 • W momencie rejestracji nieodzowne jest podanie Nazwiska i Imienia osoby z prawem podpisu w spółce rosyjskiej, czyli Dyrektora Generalnego, ewentualnie Dyrektora Generalnego i innych osób z prawem podpisu / Główna Księgowa, Dyrektor Handlowy, etc/
 • Nie polecamy Państwu, najszybszego rozwiązania, jakim jest zakup ‘gotowej’ spółki. W takiej sytuacji nikt nie zagwarantuje Państwu sterylności bilansu spółki.
 • Zarejestrowanie spółki zajmuje od 7 do 14 dni.
 • Kolejny krok to uzyskanie numeru NIP, czyli Świadectwa z Urzędu Skarbowego/ros. – INN/. Podczas rejestracji w Rosyjskim Urzędzie Skarbowym obowiązkowa jest obecność Dyrektora Generalnego powołanej spółki, właścicieli spółki rosyjskiej, właścicieli lub pełnomocników spółki założycielskiej, czyli np. polskiej.
 • Kolejnym krokiem jest założenie konta bankowego. Nr konta bankowego należy podać do Rosyjskiego Urzędu Skarbowego.
 • Jest natomiast obowiązek przedkładania do miejscowego organu Rosyjskiego Urzędu Skarbowego comiesięcznie sprawozdań podatkowych. Nie ma znaczenia, że na wszystkich 40 stronach w początkowym okresie istnienia spółki widnieją tylko zera.
 • Firma rosyjska o obrotach niższych od wartości progowej określonej specjalną ustawą może zadeklarować prowadzenie swojej sprawozdawczości podatkowej w oparciu o tzw Ulgowy Schemat Podatkowy /ros – Obliegczonnaja nałogowaja schema/. Jednakże wówczas firma nie może prowadzić samodzielnie szeregu operacji handlowych.