Najnowsza wersja wydawnictwa „ROSJA – przewodnik dla przedsiębiorców” juz dostępna!

29/11/2006 Newsy

Nie od dziś wiadomo, że podstawą dobrze zaplanowanego biznesu jest posiadanie szerokiego spektrum informacji, które pozwalają analitykom firmy sprawnie zaplanować trafne posunięcia i decyzje. Redakcja portalu www.rosja.biz.pl stara się zaś przygotowywać dla czytelników możliwie pełne analizy ekonomiczne i gospodarcze.

 

» Konkurencyjność polskiego eksportu za rok 2006
W 2006 roku zachowana została tendencja wzrostu polskiego eksportu do Rosji. Tempo wzrostu było jednak niższe od wskaźników lat ubiegłych, na co wpływa zarówno wprowadzone przez Rosję w listopadzie 2005 roku embargo na dostawy produktów roślinnych i zwierzęcych, jak i osłabienie dynamiki wzrostu niektórych innych pozycji polskiego eksportu na rynek rosyjski.”…

czytaj pełny tekst

» Obroty towarowe RP i FR w 2004 roku
„Lata 1993 – 1997 to okres dynamicznego wzrostu polskiego eksportu na rynek rosyjski W 1997 r. osiągnął on poziom. 2155 mln USD. Rok 1998, do miesiąca sierpnia włącznie to kontynuacja tego trendu. Jednakże w wyniku załamania finansowego w Rosji w sierpniu 1998 roku, eksport ten uległ drastycznemu spadkowi, osiągając w roku następnym poziom zaledwie 710 mln USD, tj. ok. 31% wartości sprzed dwóch lat. Od roku 2000 stopniowo następowała odbudowa pozycji polskich eksporterów na rynku rosyjskim.. W roku 2003 eksport polskich towarów na rynek rosyjski osiągnął 1512,3 mln USD, tj. nieznacznie przekroczył poziom 70% wartości z roku 1997.”…

czytaj pełny tekst

» Wyniki rozwoju gospodarczego FR w 2004 roku
„Szybki wzrost gospodarczy w Rosji w ostatnich latach oraz przyspieszone spłaty zadłużenia zagranicznego nie pozostają bez wpływu na oceny wiarygodności Rosji, dokonywane przez międzynarodowe agencje ratingowe. W bezpośrednim związku ze spłatą ostatniej raty zadłużenia wobec MFW postrzegać należy ostatni rating agencji Standard & Poor’s, która podwyższyła z dniem 31 stycznia 2005 r. rating kredytowy Rosji z poziomu spekulacyjnego do inwestycyjnego. Wcześniej takie oceny wystawiły inne znane agencje ratingowe Moody?s (8.10.2003 r.) i Fitch (18.11.2004 r.)”…

czytaj pełny tekst

» Raport specjalny – „Przewodnik dla Przedsiębiorcy ROSJA 2006”
Prezentujemy Państwu nową zaktualizowaną wersję opracowania „Federacja Rosyjska -Przewodnik dla przedsiębiorców”. Jest to jedna z wielu publikacji z cyklu wydawniczego warszawskiego Biura UNIDO wydana pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy i adresowana do przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem handlu i współpracy przemysłowej z Federacją Rosyjską. Wersja elektroniczna tego przewodnika została udostępniona czytelnikom naszego portalu dzięki uprzejmości UNIDO – www.unido.pl
Mimo, że przewodnik ten został opracowany ponad rok temu (najświeższą jego częścią jest suplement Rosja 2005) charakteryzuje się dużą aktualnością i porusza aspekty związane z bezpośrednim, praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej na szerokim makroekonomicznym tle. Zdecydowanie polecamy!

» Analizy w języku rosyjskim:
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ РФ 2000-2005 ГОД

 Informacje niezbędne dla przygotowania niniejszego rozdziału zostały wykorzystane dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie.
Za pomoc i udostępnione materiały dziękujemy.