Rosja wyczerpuje swój potencjał wzrostu gospodarczego – raport expertów Standard & Poors

26/09/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Wzrost gospodarczy w Rosji zwalnia nie tylko ze względu na niekorzystną koniunkturę na rynkach światowych, ale także ze względu na wyczerpanie istniejącego modelu ekonomiki na rynku wewnętrznym – takie padły wnioski w sprawozdaniu ekspertów międzynarodowej agencji ratingowej Standard & Poors .

– „Według naszych prognoz , w 2013 r. wzrost PKB Rosji zmniejszy się do 2 % , w porównaniu z 3,4 % w 2012 i 4,3 % w 2011 roku”. – mówi jeden z analityków agencji .

Mówiąc o przyczynach spadku wzrostu gospodarczego agencja Standard & Poors zauważa, że pogarszająca się sytuacja w krajach strefy euro powoduje spadek popytu na rosyjski eksport, zwłaszcza ropy naftowej i innych surowców. Tymczasem rosyjska gospodarka cierpi właśnie z powodu braku inwestycji w przemyśle wydobywczym i surowców naturalnych.

Ponadto, wzrost gospodarczy zwalnia z powodu odpływu prywatnego kapitału z Rosji , ponieważ koniunktura utrudnia przyciągnięcie zarówno inwestycji krajowych jak i zagranicznych .

Eksperci Standard & Poors wskazują także na ciągły wzrost inflacji że od 2012 . Jednocześnie stopa bezrobocia pozostaje wciąż na rekordowo niskich poziomach.

” Czynniki te, jak również redukcja nadwyżki handlowej pozwala nam stwierdzić, że rosyjska gospodarka w chwili obecnej pracuje niemal na granicy swojego potencjału. Przed krajem stanęło trudne pytanie:  – w jaki sposób można wstrzymać spowolnienie wzrostu gospodarczego przy zachowaniu tendencji spadku cen na ropę i gaz na światowych rynkach” – podsumowują analitycy S&P . Ich zdaniem, dla poprawy koniunktury w Rosji potrzeba zdecydowanych kroków mających na celu polepszenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w kraju.

opracował: darcwa

Pełna wersja artukułu znajduje się na:http://top.rbc.ru/economics/25/09/2013/878948.shtml