Rynek farmaceutyczny Rosji

18/10/2013 Analizy i opinieArtykułyNewsy

Wielkość komercyjnego rynku farmaceutycznego w cenach zakupu, dokonywanych za pośrednictwem aptek, w październiku 2012 wzrósł o 11% w porównaniu z wrześniem i wyniósł 39 miliarda rubli (z VAT). W wyniku sprzedaży w aptekach w październiku 2012 r. komercyjny rynek farmaceutyczny w ujęciu ilościowym wynosił 403,4 milionów opakowań, wykazując tym samym tendencję wzrostu o 6,5% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Zgodnie z indeksem Laspeyresa, w okresie października 2012 r. ceny w rublach wzrosły o 0,5%. W dolarach, indeks cen wzrósł o 1,8%. Ogółem od początku roku wzrost cen leków w aptekach w kraju wyniósł 6% w rublach i 7,2% w dolarach amerykańskich.

Indeks cen Laspeyresa jest stosunkiem średniej ważonej cen okresu sprawozdawczego do okresu bazowego – za wagę wykorzystuje się naturalne wielkości sprzedanych leków. W charakterze koszyka konsumpcyjnego przyjęto sprzedaż leków w 2010 roku. Dzięki wykorzystaniu tego podejścia niweluje się sezonowy wpływ na popyt i otrzymuje wynik zmian cen – w tym przypadku – w 2012 roku w stosunku do 2011 roku.

Struktura rynku sprzedawanych leków w październiku 2012 r. w przedziałach cenowych nie zmieniła się znacząco w porównaniu do tego samego okresu w 2011 r. Trwał spadek udziału leków w cenie 50-150 rubli/opak. (z 26,1% w październiku 2011 roku do 23,7% w październiku 2012 r.), o 1,8% wzrósł udział leków w przedziale od 150 do 500 rubli za opakowanie (z 44,0% do 45,8%), leki z niższej półki cenowej (mniej niż 50 rubli/opak.) znacząco osłabiły swoją pozycję poprzez zmniejszenie udziału z 9,5% do 8,5%. Lekarstwa od 500 rubli za opakowanie zwiększyły swój udział w ciągu października 2012 r. obejmując 22,0% rynku komercyjnego, czyli o 1,6% więcej niż w październiku 2011 r.

W październiku 2012 r. 57% leków sprzedawanych na rynku, było pochodzenia krajowego ale ze względu na stosunkowo niskie wobec cen importowanych leków, pod względem wartości obejmowały tylko 24% rynku. W październiku 2011 r. wartość rosyjskich preparatów w naturalnych jednostkach wynosiła 59%, natomiast udział pod względem wartości był równy 24%.

Komercyjny segment rynku do końca października 2012 r. składał się w 51% z leków na receptę i 49% z leków bez recepty.

Na czele rankingu firm względem wartości sprzedaży w październiku br., była firma Sanofi-Aventis, Farstandart był drugi, trzeci – Nycomed.

Wśród najpopularniejszych marek leków według wartości sprzedaży aptecznej w Rosji w październiku 2012 r. na pierwszym miejscu był Arbidol (1,08% całości sprzedaży leków), na drugim Essentiale (0,89%), na trzecim – Teraflu (0,82% ).
Wielkość rosyjskiego rynku farmaceutycznego suplementów diety według wartości sprzedaży w październiku 2012 wzrosła o 20,4% w porównaniu do września i wyniosła 2,1 mld rubli. W ujęciu realnym, rynek farmaceutyczny suplementów diety w drugim miesiącu jesieni 2012 r. wzrósł o 9,7% w porównaniu do tego samego okresu w 2011 r. i wyniósł 28,5 mln opakowań. Średnia cena za opakowanie suplementu diety w październiku 2012 r. w porównaniu do września 2012 r. spadła o 4,4% do wartości 75 rubli.

 

Całość kilkustronicowego opracowania jakie przygotowali specjaliści z moskiewskiego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP – możecie przeczytać klikając na ten link:

rynek_lekow – RAPORT Rosja

opr. Lidia Anczakowska WPHI Moskwa