Ściąga podatkowa – Federacja Rosyjska – akcyza

 No comments

Obejmuje następujące grupy towarów produkty:

  • naftowe;
  • napoje alkoholowe;
  • piwo;
  • wyroby tytoniowe;
  • samochody osobowe;
  • benzyna samochodowa;
  • gaz ziemny (naturalny);

Stawka podatku akcyzowego jest zróżnicowana w zalezności od rodzjau towaru. Np. cena 1 banderoli na import wyrobów tytoniowych wynosi 0,01 EUR; na importowany spiritus spożywczy – 0,1 EUR;

Podatek transportowy
Został wprowadzony od dnia 01.01.2003 r.
Płacą osoby prawne, na któwych są zarejestrowane środki transportowe – samochody, autokary, busy, skutery, motocykle i inny transport pneumatyczny, samoloty, helikoptery, statki, jachty, żagłowcy, kutry, łodzie motorowe i inne wodne i lotnicze środki transportowe, zarejestrowane w porządku ustalonym ustawodawstwem FR.

Bazę podatkową ustala się :

  1. w stosunku środków transportowych silnikowych – w zależności od mocy silnika środka transportowego liczonego w koniach mechanicznych;
  2. w stosunku do wodnych holowniczych środków transportowych, dla których oblicza się pojemność ogólna w tonach;
  3. w stosunku do wodnych i lotniczych środków transportowych, nie wymienionych w 1) i 2) – jako jednostka transportowa;

Okres płatności podatku – raz w roku kalendarzowym;
Stawki podatku są ustalone w KP FR art. 351.