Ściąga podatkowa – Federacja Rosyjska – jednolity podatek socjalny

 No comments

Podatek ten płacą osoby prawne, które zatrudniają i wypłacają wynagrodzenia osobom fizycznym.

Przedmiot opodatkowania – wypłaty na rzecz osób fizycznych wg. umów o pracę i innych umów cywilno – prawnych, przedmiotem których jest wykonanie prac, usług , za wyjątkiem wypłaty na rzecz przedsiębiorców prywatnych.

Stawki podatku


Składki jedynego podatku socjalnego wynoszą:

  • 28% – fundusz emerytalny, w tym:
  • 14% – ubezpieczeniowa część podatku;
  • 14% – zbiorowa część;
  • 4% – fundusz socjalny;
  • 0,4% do 1,8% – fundusz socjalny – ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku w zależności od rodzaju działalności firmy;
  • 3,4% – fundusz zdrowia (terytorialny budżet);
  • 0,2% – fundusz zdrowia (budżet federalny);
  • Podatek dochodowy ot osób fizycznych wynosi 13%.

Wszyskie podatki, związane z wypłatą skłądek socjalnych pomniejszają wielkość dochodu.