Ściąga podatkowa – Federacja Rosyjska – podatek od wartości dodanej NDS

 No comments

Płaci się od sprzedaży towarów, prac, usług, a także z sum z tytułu zaliczek, 20%, 10% lub 0%.

  • 0% – eksport towarów, prac, usług itd.
  • 10% – art. rolno-spożywcze, towary dla dzieci;
  • 20% – pozostałe towary;

Na podstawie rachunków – faktur pod warunkiem, że towar (praca, usługa) został przyjęty i opłacony (art. 171 Kodeksu Podatkowego FR, dalej KP FR) . Różnicę pomiędzy NDS obliczonym i otrzymanym płaci się do budżetu, albo (w przypadku przekroczenia NDS zapłaconego odbiorcom) przyjmuje się na poczet opłaty tego podatku w przyszłości.
Termin opłaty NDS – do 20-tego dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału (tj. do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 grudnia).
Sprawozdanie sporządza się raz na kwartał.