Ściąga podatkowa – Federacja Rosyjska – uproszczony system opodatkowania

 No comments

Stosowanie uproszczonego systemu opodatkowania przez przedsiębiorstwa przewiduje zastąpienie opłat podatków od dochodu, od sprzedaży towarów, od majątku przedsiębiorstwa i podatku socjalnego, jednolitym podatkiem, który oblicza się wg. wyników gospodarczych działalności przedsiębiorstwa za okres podatkowy.
Firmy, które stosują uproszczony system opodatkowania nie są płatnikami podatku NSD(VAT).

Opłata składek ubezpieczeniowych do funduszu emerytalnego dokonuje się zgodnie z Ustawodawstwem FR.

Nie mają prawa stosowania uproszczonego systemu opodatkowania:

  • jednostki (instytucje, firmy) posiadające filie i przedstawicielstwa;
  • banki;
  • firmy ubezpieczeniowe;
  • pozarządowe fundusze emerytalne;
  • fundusze inwestycyjne;
  • profesjonalni udziałowcy rynku papierów wartościowych;
  • lombard;
  • producenci towarów akcyzowych;

Podstawa opodatkowania:
– dochody;
albo
– dochody, zmniejszone na wielkość wydatków;
Wybór podstawy opodatkowania pozostaje w gestii płatnika podatku.
Porządek ustalenia dochodów realizuje się zgodnie z art. 346.15 i art. 346.17 Kodeksu Podatkowego FR.

Stawki podatkowe:

  • z dochodów – 6%;
  • z dochodów, zmniejszonych na wielkość wydatków – 15%.

Ewidencja podatkowa wskaźników działalności, niezbędnych do obliczenia bazy podatkowej i sumy podatku – na podstawie księgi ewidencyjnej dochodów i wydatków.