Spis artykułów zamieszczonych w biuletynach 2007

 No comments

Biuletyn nr 1/2007 (styczeń 2007)

 1. Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w 2006 roku.
 2. Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej. Polskie inwestycje w Rosji.
 3. Perspektywiczne sektory dla polskiego eksportu do Rosji.
 4. Perspektywiczne sektory dla polskich inwestycji w Rosji.
 5. Potencjał gospodarczy i możliwości współpracy gospodarczej z Republiką Baszkortostan.
 6. Seminaria, konferencje i wystawy w Rosji.
 7. Nowe gospodarcze akty prawne w FR.
 8. Minimalna wysokość płacy (МРОТ).

Biuletyn nr 2/2007 (luty 2007)

 1. Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w 2006 roku na tle dostawców z innych państw.
 2. Potencjał gospodarczy i możliwości współpracy z Obwodem Iwanowskim.
 3. Seminaria, konferencje i wystawy w Rosji.
 4. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w marcu 2007.
 5. Nowe gospodarcze akty prawne w FR.
 6. Opodatkowanie Jednolitym Podatkiem Socjalnym rezydentów specjalnych stref ekonomicznych typu techniczno-wdrożeniowego.
 7. Licencjonowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej w FR.

Biuletyn nr 3/2007 (marzec 2007)

 1. Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w 2006.
 2. Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej. Polskie inwestycje w Rosji w 2006 roku.
 3. Zmiany na rosyjskim rynku farmaceutyków.
 4. Potencjał gospodarczy i propozycje inwestycyjne Obwodu Jarosławskiego dla polskich przedsiębiorców.
 5. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w kwietniu 2007.
 6. Licencjonowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej w FR (aktualizacja).

Biuletyn nr 4/2007 (kwiecień 2007)

 1. Budownictwo w Rosji w 2006.
 2. Rosyjski rynek mebli. Pozycja polskich eksporterów na tym rynku.
 3. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w maju 2007.
 4. Nowe prawo gospodarcze FR.
 5. WPHI Ambasady RP w Moskwie radzi.
 6. Zatrudnianie pracowników zagranicznych w Federacji Rosyjskiej.

Biuletyn nr 5/2007 (maj 2007)

 1. Hajduk Piotr – Certyfikacja (tezy wykładu).
 2. Czesław Cierech – Postępowania przed sądami Federacji Rosyjskiej.
 3. Marina Firsowa- Особенности приобретения компаниями-нерезидентами земельных участков и иной недвижимости на территории РФ (zakup nieruchomości w FR).
 4. Stefan Wojcianiec -Zmiany w umowie o pracę w Rosji.
 5. Jekatierina Sirczenko – Иностранные инвестициии в РФ (Inwestycje zagraniczne).
 6. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w czerwcu 2007.

Biuletyn nr 6/2007 (czerwiec 2007)

 1. Rosyjski rynek płyt wiórowych i pilśniowych.
 2. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w lipcu i sierpniu 2007 r.
 3. Możliwości współpracy z regionami Rosji: Obwód Jarosławski, Obwód Omski.
 4. Rejestracja środków transportowych w Rosji.
 5. Test na znajomość rosyjskiego prawa gospodarczego.
 6. Nowe prawo gospodarcze Rosji.

Biuletyn nr 7/2007 (lipiec 2007)

 1. Firmy z udziałem polskiego kapitału działające na rynku rosyjskim.
 2. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w sierpniu 2007 r.
 3. Możliwości współpracy z regionami Rosji: Obwód Kiemierowski, Obwód Kurski, Republika Czuwaszii, Podolsk.
 4. Syntetyczna informacja na temat Kraju Krasnodarskiego,
 5. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne „Kubań-2007,
 6. Potwierdzenie nabycia statusu rezydenta podatkowego w Federacji Rosyjskiej,
 7. Znak towarowy (znak usług).

Biuletyn nr 8/2007 (sierpnień 2007)

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji przez zagraniczną osobę prawną.
 2. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie we wrześniu 2007.
 3. Przedsięwzięcia wystawiennicze w Rosji w 2007 roku.
 4. Możliwości współpracy z regionami Rosji: Obwód Twerski, Dubna (Obwód Moskiewski).
 5. Opodatkowanie zagranicznych podmiotów gospodarczych w Federacji Rosyjskiej.
 6. Nowe prawo gospodarcze.

Biuletyn nr 9/2007 (wrzesień 2007)

 1. Możliwości współpracy z regionami Rosji:
 2. Obwód Smoleński
 3. Rosyjski rynek wyrobów czekoladowych
 4. Analiza projektu ustawy dot. inwestycji zagranicznych
 5. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w październiku 2007 r
 6. Współpraca gospodarcza z regionami Federacji Rosyjskiej (wybrane aspekty)

Biuletyn nr 10/2007 (październik 2007)

 1. Procedury celne Federacji Rosyjskiej
 2. Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w listopadzie i grudniu 2007
 3. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Federacji Rosyjskiej
 4. Nowe prawo gospodarcze FR
 5. Newsletter PAIiIZ
 6. Informacja nt. Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Biuletyn nr 11/2007 (listopad 2007)

 1. Rosyjski rynek kosmetyczny
 2. Rosyjski rynek herbaty – od karawany do Liptona
 3. Wystawy i targi w Moskwie w styczniu i lutym 2008 r. Nowe prawo gospodarcze FR
 4. Bariery w dostępie do rynku rosyjskiego (stan na dzień 14.12.2007)
 5. Inwestycyjny kredyt podatkowy