Spis artykułów zamieszczonych w biuletynach 2011

 No comments

Biuletyn Nr 1/2011 (Luty 2011)

 1. Rosyjski kompleks rolno-spożywczy i możliwości inwestycji
 2. Inwestycje zagraniczne w Moskwie
 3. Ostateczny sukces Tatniefti
 4. Rosyjski rynek bieliźniany
 5. Obwód Czelabiński
 6. Obroty handlu zagranicznego Polski
 7. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 8. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 9. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze zaplanowane przez WPHI w 2011 r.
 10. Zbliżające się wystawy w Rosji
 11. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 2/2011 (Marzec 2011)

 1. Obroty handlowe FR z zagranicą w 2010 r.
 2. Rosyjska gospodarka po kryzysie
 3. Rosyjski rynek sera
 4. Obwуd Moskiewski
 5. Obroty handlu zagranicznego Polski
 6. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 7. Ogłoszenia
 8. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze zaplanowane przez WPHI w 2011 r. oraz odbywające się w Moskwie w kwietniu 2011 r.
 9. Zbliżające się wystawy w Rosji
 10. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 3-4/2011 (Kwiecień/Maj)

 1. IV posiedzenie Polsko – Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej
 2. Rosja a WTO
 3. Aktualne zasady przewozu towarów na użytek własny przez granicę Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu
 4. Dobra wola producenta
 5. Leasing w Rosji
 6. Obwód Kałuski
 7. Aktualna sytuacja na rynku benzyny w Rosji
 8. Obroty handlu zagranicznego Polski
 9. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 10. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w V i VI 2011 r.
 11. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 5/2011 (Czerwiec 2011)

 1. Stan i perspektywy polsko-rosyjskiej współpracy regionalnej
 2. Rola Zagłębia Kuźnieckiego w rosyjskim górnictwie
 3. Obwód Kiemierowski
 4. Zakaz polowania na gazele
 5. Rola wydziałów handlowych ambasad w promowaniu krajowego towaru
 6. Rosyjski rynek PET-granulatu
 7. Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich
 8. Rosyjskie parki naukowo-technologiczne – Skołkowo i Zielenograd
 9. Obroty handlu zagranicznego Polski
 10. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 11. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 12. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w sierpniu i wrześniu 2011 r.
 13. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 6-7/2011 (Lipiec/Sierpień 2011)

 1. Źródła energii odnawialnej w Federacji Rosyjskiej
 2. Obwód Swierdłowski
 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Rosji
 4. Logistyka transportowa w Rosji
 5. Obroty handlu zagranicznego Polski
 6. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 7. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w sierpniu i wrześniu 2011 r.
 8. Ogłoszenia
 9. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 8/2011 (Wrzesień 2011)

 1. Sytuacja makroekonomiczna w rosyjskim kompleksie rolno-spożywczym w I połowie 2011 r.
 2. Kraj Nadmorski
 3. Ranking sieci handlowych w FR za 2010 rok
 4. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 5. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 6. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w październiku 2011 r.
 7. Nowe zasady ewidencji cudzoziemców w FR
 8. Obroty handlu zagranicznego Polski
 9. Ogłoszenia
 10. Z ostatniej chwili – Zmiany w prawie
 11. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 9/2011 (Październik 2011)

 1. Rosyjski rynek kosmetyczno-perfumeryjny
 2. „Rosyjscy perfumiarze wywietrzeli”
 3. „Międzynarodowa Fashion Logistyka – gotowe reguły biznesowe”
 4. Republika Tatarstan
 5. Nowy projekt integracyjny strefy Euroazjatyckiej
 6. Rosyjska Agencja Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych i Inwest.
 7. Obroty handlu zagranicznego Polski
 8. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 9. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w listopadzie 2011 r.
 10. Ogłoszenia
 11. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 10/2011 (Listopad 2011)

 1. Rosja otwiera się… przystępując do WTO
 2. Unia Celna Białoruś-Rosja-Kazachstan
 3. Struktura obrotów towarowych pomiędzy członkami UC
 4. Niedopracowana Unia
 5. Integracji ciąg dalszy
 6. Unia Celna Białoruś-Rosja-Kazachstan… Korzyści
 7. Przebijanie nowych okien
 8. Unia Celna – historia i teraźniejszość
 9. Unia Celna i przystąpienie Rosji do WTO – prezentacja
 10. Środki ochronne stosowane na terenie Unii Celnej
 11. Statystyka handlu zagranicznego Unii Celnej
 12. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 13. Obroty handlu zagranicznego Polski
 14. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w grudniu 2011 r.
 15. Przedsięwzięcia promocyjne z udziałem WPHI Moskwa w 2012 r.

Biuletyn Nr 11/2011 (Grudzień 2011)

 1. Rosja otwiera się przystępując do WTO
 2. Polityka taryfowa i pozataryfowa po przystąpieniu Rosji do WTO
 3. „Wyjście spod pantofla celem krajów Unii Celnej”
 4. Droga warzyw na rynek
 5. Obwód Smoleński
 6. Obroty handlu zagranicznego Polski
 7. Przedsięwzięcia promocyjne z udziałem WPHI Moskwa w 2012 roku
 8. Plany Centrum Wystawienniczego EXPOCENTRUM w I połowie 2012 roku
 9. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w 2012 roku
 10. Ogłoszenia
 11. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 12/2011 (Grudzień 2011)

 1. Sektor paliwowo – energetyczny. Perspektywy jego rozwoju
 2. Przebijanie nowych okien
 3. Aby nie przedobrzyć?
 4. Brudny biznes (biogaz w Rosji)
 5. Członkostwo w WTO a rosyjski sektor energetyczny
 6. Przetargi w Rosji

Biuletyn Nr 13/2011 (Grudzień 2011)

 1. Nowe uwarunkowania współpracy gospodarczej z Rosją związane z UC, WOG oraz akcesją Rosji do WTO
 2. Unia Celna Rosja-Białoruś-Kazachstan
 3. Integracji ciąg dalszy
 4. Niedopracowana Unia
 5. Rosja otwiera się przystępując do WTO
 6. WTO – nie takie straszne…