Spis artykułów zamieszczonych w biuletynach 2013

 No comments

Biuletyn Nr 1/2013 (Styczeń 2013)

 1. Co czeka Rosję w 2013 roku?
 2. Wasz eksport to nasze wyzwanie
 3. WPHI Moskwa na tegorocznym „PROD EXPO 2013”
 4. Eksport warzyw i owoców mrożonych i świeżych owoców do Rosji
 5. Plany promocyjne WPHI Moskwa w 2013 roku
 6. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 7. Obroty handlu zagranicznego Polski
 8. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w styczniu i lutym 2013
 9. Wykaz przedsięwzięć targowo-wystawienniczych odbywających się w Moskwie w 2013 roku – podział na branże
 10. Ogłoszenia
 11. Z ostatniej chwili

Biuletyn Nr 2/2013 (Luty 2013)

 1. G-20 w Moskwie
 2. Charakterystyka rynku soi w Rosji
 3. Spotkania i rozmowy z uczestnikami XVII Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawy „AQUA-THERM Moscow 2013″ w dniach 5-8 lutego 2013 r.
 4. Rynek farmaceutyczny Rosji
 5. Udział w wystawach w ramach „Tygodnia Rosyjskiej Służby Zdrowia”
 6. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 7. Obroty handlu zagranicznego Polski
 8. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 9. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w marcu 2013
 10. Ogłoszenia
 11. Informacje

Biuletyn Nr 3/2013 (Marzec 2013)

 1. Rynek rosyjski wyzwaniem i szansą dla polskiego przedsiębiorcy
 2. Rosyjski sektor budowlany
 3. Analiza rynku usług transportowo-logistycznych w Rosji
 4. Relacja ze spotkania z przedstawicielami Banku Światowego 27 lutego 2013 r. Russian Economic Report № 29
 5. Konferencja Customs Legislation In Russia – Recent Changes and Implementation, organizowana przez rosyjski oddział AEB 1 marca br. w Moskwie
 6. Konferencja „Narzędzia dla eksportu – Poligrafia i Opakowania”, Kraków, 1 marca 2013 r., Poznań, 4 marca 2013 r.
 7. I Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka i Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby, Warszawa, 7 marca 2013 r.
 8. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 9. Obroty handlu zagranicznego Polski
 10. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w IV 2013
 11. Ogłoszenia

Biuletyn Nr 4/2013 (Kwiecień 2013)

 1. Rosja – po 7. miesiącach członkostwa w WTO
 2. Działania promocyjne i informacyjne oraz wspieranie polskich eksporterów i importerów żywności
 3. Prawo a wzrost gospodarczy w dzisiejszej Rosji
 4. Obszary w zakresie klimatu inwestycyjnego – wymagające zmian
 5. Czas doceniania konsumenta
 6. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 7. Konkurencyjność polskiego eksportu w FR
 8. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w V 2013
 9. Ogłoszenia

Biuletyn Nr 5/2013 (Maj 2013)

 1. Rosja i co dalej. Nowe zadania banku Rosji
 2. Kryzys nastąpi, znów?
 3. Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Rosją
 4. Polskie firmy na rynku usług w branży budowlanej Rosji
 5. Rosyjski rynek górniczy
 6. Ekonomia Rosji w maju
 7. Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR
 8. Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze odbywające się w Moskwie w VI 2013
 9. Ogłoszenia