Jak działa system podatkowy w Rosji?

Motorem napędowym każdej gospodarki na świecie jest sprawnie i skutecznie działający system podatkowy. To dzięki nim Państwo otrzymuje środki finansowe, które później redystrybuuje na wszystkie obszary działalności Państwa.

Jakie podatki są najpowszechniejsze w Rosji

Każde Państwo posiada swoje własne zasady i przepisy związane z systemem podatkowym, lecz w całej Europie, a nawet Rosji, ogólne zasady związane z opodatkowaniem obywateli i przedsiębiorców nie odbiega zbytnio od modelu, który znamy w Polsce. Poniżej przedstawione zostaną zasady oraz aktualne stawki najpopularniejszych podatków, jakimi są podatek od dochodów osób fizycznych, osób prawnych oraz podatek od wartości dodane.

PIT – Podatek od dochodów osób fizycznych

Rosyjski odpowiednik podatku od dochodów osób fizycznych jest w Rosji opłacany bezpośrednio przez pracodawce. Zgodnie z umowami międzynarodowymi, Rosja nie stosuje podwójnego opodatkowania dla osób które uzyskują dochody za granicą. Zgodnie z taką umową, osoby które osiągnęły dochód w Rosji, płacony jest podatek w Polsce . Od wartości tego podatku odejmuje się podatek zapłacony w Rosji. Podatek od osób fizycznych jest obligatoryjnym podatkiem zarówno dla osób będących rezydentami jak i nierezydentami podatkowymi Federacji Rosyjskiej. Rezydentem podatkowym nazywa się osobę, która przebywała na terenie Rosji co najmniej 183 dni na przestrzeni 12 miesięcy. Obecna stawka podatku PIT wynosi odpowiednio 13% dla rezydentów podatkowych Federacji Rosyjskiej oraz 30% dla osób będących nierezydentami. 

VAT – Podatek od wartości dodanej

Rosyjska ustawa podatkowa przewiduje 3 stawki podatku VAT, które są uzależnione od rodzaju towaru lub usługi, która jest sprzedawana. Podstawowa stawka podatkowa wynosi 18% i jest nałożona na zdecydowaną większość produktów oraz usług. Obniżona stawka VAT wynosi natomiast 10%, i obejmują ją produkty takie jak książki, produkty codziennego użytku przeznaczone dla dzieci, produkty spożywcze i rolne oraz leki oraz sprzęt medyczny. Federacja Rosyjska wprowadziła również w ramach wyjątku całkowitą ulgę od obowiązku zapłaty. Zerowa stawka podatku VAT dotyczy produktów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek dyplomatycznych, wszelkich towarów będących przedmiotem eksportu zagranicę oraz usługi związane z importem oraz eksportem towarów. Usługi przewozu poza granicę Rosji również nie są objęte podatkiem VAT.

CIT- Podatek od dochodów firmy

Zgodnie z ustawą podatkową, przychody wygenerowane przez osoby prawne, czyli firmy są obarczone podatkiem w wysokości 24%, co jest jest wyjątkowo wysoką stawką podatku w porównaniu do polskiej stawki. Jest to i tak zmiana na lepsze, gdyż na początku XXI wieku stawka podatku wynosiła aż 35%. Obecna stawka podatku dochodowego jest podzielona na dwie części, z czego 6.5% wpływa do budżetu państwa, natomiast pozostała część zasila budżet samorządu regionalnego. W Rosji istnieje możliwość dwojakiego płacenia podatku CIT. Jednym sposobem jest zapłata całości podatku w stosunku rocznym, lecz istnieje możliwość rozliczania się również w wymiarze kwartalnym.

Dodaj komentarz