Rosja jako jeden z największych importerów dóbr!

Większości mieszkańców Unii Europejskiej Federacja Rosyjska kojarzy się z eksportem. Eksportem gazu, żywności i innych produktów rolnych. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Jak podają dane statystyczne import do Rosji zwiększa się z roku na rok. Czym jest to spowodowane? Czego Rosja importuje najwięcej?

Wzrost importu do Rosji

Jak podaje Federalna Służba Celna, rosyjski organ odpowiedzialny za handel zagraniczny, import dóbr do Rosji w styczniu 2018 roku wzrósł w rocznym ujęciu o niemal 21 procent. Cena importowanych do Rosji produktów sięgnęła kwotę ok. 13,7 mld dolarów. Tak szokujące dane świadczą o tym, że kremlowska polityka nakazująca zastępowanie towarów z zagranicy, towarami własnej produkcji – nie do końca się sprawdza. Na co Rosja przeznacza najwięcej pieniędzy podczas zakupów za granicą?

Co przede wszystkim importuje Rosja?

Do najczęściej importowanych przez Rosję produktów zaliczają się wszelkie maszyny oraz urządzenia. Stanowią one niemal 50 proc. wszelkich importowanych w 2018 roku dóbr. Co jest powodem takiego zwrotu wydarzeń? Stoi za tym oczywiście wydolność rosyjskich fabryk do spełnienia popytu rolników i zwykłych konsumentów. Fabryki odpowiadające za budowanie maszyn rolniczych nie nadążają nad wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na maszyny. Rosyjskie rolnictwo oraz cały sektor przetwórczy rolno-spożywczy jest niemalże w całości uzależniony od importowanych maszyn i urządzeń. Są one dużo tańsze niż produkty oferowane na rodzimym rynku. Wartość importowanych maszyn w 2018 roku wyniosła ok. 7 mld dolarów.

Rosja importuje… banany!

Jeśli chodzi o żywność, a w szczególności owoce, w importowanych przez Rosję dobrach szukamy przede wszystkim jabłek. W rzeczywistości import jabłek to jedynie 11 proc. wszystkich sprowadzanych z zagranicy owoców. Najczęściej sprowadzanym owocem są… banany. W samym 2017 roku banany stanowiły ok. 25 proc. sprowadzanych owoców. Drugie miejsce wśród importowanych owoców zajmują cytrusy z wynikiem ok. 15 proc. Importowane owoce i warzywo to przede wszystkim te, które nie są w stanie rosnąć na szerokości geograficznej Rosji. Jak można by się spodziewać, najczęściej sprowadzanymi warzywami są hiszpańskie pomidory oraz śrotokowo-wschodnie cebule i marchewki.

Import zagranicznego alkoholu oraz serów?

Co ciekawe, jednymi z najmniej oczywistych produktów importowanych przez Rosję są alkohole oraz sery. Do państw, które najchętniej importują swoje rodzime alkohole do Rosji zaliczamy Niemcy czy Polskę. W 2018 roku zagraniczne zakupy napojów alkoholowych i bezalkoholowych wzrosły o 34 proc. Jest to o 2 p.proc. więcej od procentowego wzrostu importu mięsa i wędlin. Do 2015 roku Rosja ochoczo importowała sery, ale władze Rosji wprowadziły zakaz importu żywności, w tym serów, z państw, które uczestniczyły w sankcjach nałożonych na nią za działania  prowadzone na Ukrainie. Mimo zakazu, ogromna ilość serów “eksluzywnych” jest nadal importowana, a rosyjski rynek serów rodzimych to przede wszystkim tanie sery dla codziennych konsumentów.

Dodaj komentarz