Rosja: import i eksport dla osób prywatnych. Co warto wiedzieć?

Rosja, jako kraj znajdujący się poza granicami Unii Europejskiej, posiada zupełnie inne od znanych nam normy wymiany handlowej. Inne obowiązują dla firm, a inne dla osób prywatnych – i właśnie o tym ostatnim przypadku powiemy.

Opłata celna

Obowiązkiem każdej osoby przewożącej towar przez granicę Rosji jest wniesienie opłaty celnej. Zazwyczaj jest ona naliczana jako procent wartości danego towaru i w zależności od tego, co przewozimy, może wynosić od 5 do 25 procent. Warto tutaj zaznaczyć, że przez “towar” rozumie się bagaż do 35 kilogramów, którego wartość nie przekracza 65 tysięcy rubli, czyli około 6 tysięcy złotych. Przekraczając granicę, wymagane jest zdeklarowanie przewożonej kwoty pieniędzy, jeśli jest ona większa, niż równowartość 3 tysięcy dolarów amerykańskich. Należy również zgłosić wszystkie przedmioty wartościowe, jak biżuterię, czy urządzenia elektroniczne.

Z czym nie zostaniemy wpuszczeni do Rosji?

Poza ograniczeniami wynikającymi z cła, istnieje również lista przedmiotów niedozwolonych. Wśród nich możemy wymienić: zwierzęta, warzywa i owoce, materiały wybuchowe, broń, narkotyki, pornografię oraz materiały przeciwrządowe. Problem może się pojawić również przy próbie transportu nabiału.

Import towarów z Rosji

Prawo regulujące przywożenie do Polski rosyjskich towarów, ma w zasadzie jeden cel: aby ilość zakupionych towarów wystarczyła tylko na własny użytek i eliminowała nielegalny handel.

Do najbardziej popularnych towarów sprowadzanych do Polski od naszych wschodnich sąsiadów są używki, takie jak alkohol i papierosy. Jeśli chodzi o alkohol, istnieją jasne wytyczne, które określają ilość dopuszczalną do przywiezienia z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

 • 1 litr, jeżeli alkohol ma powyżej 22%,
 • 2 litry, jeżeli alkohol ma poniżej 22%,
 • 4 litry w przypadku wina niemusującego,
 • 16 litrów piwa.

Dodatkowe wytyczne dotyczą stref nadgranicznych i wynoszą kolejno:

 • pół litra alkoholu powyżej 22%,
 • pół litra alkoholu poniżej 22%,
 • pół litra wina niemusującego,
 • dwa litry piwa.

Należy pamiętać, że osoba przewożąca alkohol musi mieć ukończone 17 lat.

W przypadku wyrobów tytoniowych został wprowadzony limit ilościowy: bez cła można przywieźć do Polski do 200 sztuk papierosów i 50 sztuk cygar. Wprowadzony został również limit przewożonego kawioru i wynosi on 250 gramów.

Pomimo zakazu przewożenia na teren Rosji leków, zwierząt i produktów odzwierzęcych, dozwolony jest import w granicach własnych potrzeb. Warzywa i owoce są dopuszczalne do 5 kilogramów, rośliny ozdobne cięte do 50 sztuk, leki maksymalnie 5 najmniejszych opakowań, a także maksymalnie 5 zwierząt, które powinny być właściwie oznakowane i posiadać świadectwo zdrowia.

Warto pamiętać, że ilości te różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy drogą lądową, czy może za pomocą statku lub samolotu. Transport lotniczy i morski pozwala na przewożenie większych ilości towaru.

Towary zakazane do importu

Istnieje lista przedmiotów, których wywiezienie z terenu Rosji zagrożone jest karą grzywny oraz pozbawienia wolności. Są to:

 • narkotyki i inne środki odurzające i psychotropowe,
 • broń i amunicja,
 • zagrożone wyginięciem zwierzęta i rośliny, a także przedmioty z nich wykonane,
 • zabytki.

Dodaj komentarz