Wzrosty na rosyjskim rynku farmaceutycznym

Wzrosła wartość komercyjnego rynku farmaceutycznego w Rosji. Wzrost wyrażony wielkością zakupów dokonywanych w aptekach, w październiku 2012 roku wyniósł wobec września tego samego roku 11%. Jest to równowartość 39 miliardów rubli brutto. W październiku 2012 roku wielkość rynku farmaceutycznego wyrażona w wolumenie sprzedanych opakowań wynosiła 403,4 miliony sztuk. Oznacza to wzrost o 6,5% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Według indeksu Laspeyresa w październiku 2012 roku ceny wyrażone w rublach wzrosły o 0,5%. Wzrost wyrażony w dolarach wyniósł 1,8%. Od początku roku, w aptekach w całym kraju, zanotowano wzrost cen w wysokości 6% (w rublach) i 7,2% (w dolarach amerykańskich).

Dodaj komentarz