Jak otworzyć biznes w Rosji?

Biznes w Rosji? Dlaczego nie! Wbrew pozorom prawo podatkowe i zasady prawne, które dotyczą przedsiębiorców w Rosji, nie są zbytnio surowe. Jak otworzyć własną działalność gospodarczą w Rosji?

Migrant może otworzyć firmę w Rosji, jeśli spełnia określone kryteria. Najważniejszym kryterium jest dostępność zezwolenia na pobyt czasowy (РВП) lub zezwolenia na pobyt stały (ВНЖ). Jeżeli chodzi o formy prowadzenia działalności, to nie różnią się one od dostępnych w Polsce. Przyjrzyjmy się więc temu, jak można założyć ИП, czyli jednoosobową działalność gospodarczą i pozyskać status „Индивидуальный предприниматель” – indywidualnego przedsiębiorcy.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Rosji

Aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Rosji lub zezwolenie na pobyt stały. Trzeba pamiętać, że wiza biznesowa nie zastępuje dokumentu pobytowego ani pieczęci zezwolenia na pobyt czasowy i nie pozwala cudzoziemcowi na rozpoczęcie działalności. Poza zezwoleniem na życie w Rosji, dla otwarcia działalności potrzebujemy również zgromadzić następujące dokumenty:

  • Wniosek o rejestrację osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy
  • Kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy
  • Kserokopię aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce i datę urodzenia wnioskodawcy (potrzebne, jeśli kopia dokumentu tożsamości nie zawiera takich informacji)
  • Kserokopia dokumentu pobytowego lub pieczęć РВП
  • Kserokopia dokumentu z rejestracją zamieszkania w Federacji Rosyjskiej

Ile kosztuje otwarcie firmy w Rosji?

Założenie firmy w Rosji wiąże się z opłatą rejestracyjną o wysokości 800 rubli (ok. 50 złotych).  Zgłoszenie w formie Р21001 (odpowiednik polskiego CEIDG) jest akceptowane tylko w języku rosyjskim. Do dokumentów w języku obcym należy więc dołączyć oficjalne tłumaczenie, wykonane przez jedno z rosyjskich biur, które współpracują z rządem. Niezbędnym warunkiem jest naturalizacja takiego tłumaczenia. Składając pakiet dokumentów, wnioskodawca przesyła nie tylko kserokopie, ale także oryginały dokumentów – inspektor sprawdzi informacje i niezwłocznie je zwróci.

Jak cudzoziemiec może złożyć dokumenty w celu otwarcia firmy?

Metody przekazania dokumentów do urzędu rejestracyjnego dla obcokrajowców są takie same jak dla Rosjan. Można udać się do urzędu samodzielnie lub przedłożyć je za pośrednictwem pośrednika, którego pełnomocnictwo zostało potwierdzone notarialnie. Można także przesłać dokumenty pocztą. Od 2016 r. Rejestracja działalności musi zostać zakończona w ciągu trzech dni roboczych od daty przedłożenia dokumentów. Dlatego w tym okresie otrzymamy potwierdzenie i datę, kiedy można odebrać dokumenty. Zazwyczaj, jeśli wszystkie dokumenty są sporządzone prawidłowo , to po 5 dniach roboczych są gotowe do odbioru. Razem z nimi wydawane jest zaświadczenie o rejestracji osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy. Po oficjalnym zarejestrowaniu firmy przez organ podatkowy jest on zobowiązany do przekazania wszystkich niezbędnych danych dotyczących nowego podmiotu gospodarczego organom funduszu emerytalnego oraz ФОМС (odpowiednik ZUS-u).

Dodaj komentarz