Zmiany w budżecie państwa w związku ze złą sytuacji gospodarczą w Rosji

W latach 2014 – 2016 projekty budżetów państwa ułożono pod kątem wspierania wzrostu gospodarczego, a także spełnienia obietnic socjalnych i dalszej reformy systemu emerytalnego. Według założeń z tych dokumentów przewidziany deficyt budżetowy w roku 2014 wyniesie około 0,6%, w 2015 ok. 1%, a w 2016 ok. 0,6%. Jak powiedział premier Dmitrij Miedwiediew, w ciągu najbliższych trzech lat zakłada się zmniejszenie wydatków budżetowych o co najmniej 5%. Działanie to wynika z obawy o dalszy spadek popytu wewnętrznego oraz spadku wartości inwestycji. Premier przywołał także decyzję rządu o korekcie taryf monopoli infrastrukturalnych oraz zaprzestaniu indeksowania tych taryf w ciągu najbliższych trzech lat. Zapewnił też, że decyzje te nie wpłyną negatywnie na plany inwestycyjne rosyjskich kompanii monopolowych.

Dodaj komentarz